sencerbey 6 Takipçi | 3 Takip

SALİHLİ ŞEHİTLİĞİ

2008-01-30 23:51:00

  EY TÜRK ! 5 EYLÜL 1338 (1922) SALİHLİ NİN YUNANLILARDAN KURTULUŞ GÜNÜDÜR. BU BÜYÜK GÜN İÇİN CANLARINI FEDA EDEN 1. SÜVARİ FIRKASI 10. VE 11. ALAYININ AZİZ TÜRK EVLATLARI BURADA YATIYOR. BUNLAR SANA ZAFER İHDA ETTİLER. SENDE İRFANINLA O ZAFERİ İTMAM ET. BU MÜBAREK ŞEHİTLERİ KALBİNDE YAŞAT. FATİHA SALİHLİ TÜRK OCAĞI Devamı

AKÇAKOCA

2007-05-20 15:16:00

  CENEVİZLİLER DÖNEMİ:Dördüncü Haçlı Ordusunun çoğu Fransızdır. Venedik gemileri ile Venedik’ten hareket ettiler. İstanbul’a gelerek konakladılar. O sırada Bizans’ta yine post kavgaları devam ediyordu. Haçlılar bu nedenle İstanbul’a davet edilmişlerdi. Cenevizler şehrin güzelliğine dayanamadılar ve İstanbul’u zaptettiler. (MS 1204) Latin İmparatorluğunu kurdular. (1204-1261). Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Karadeniz kıyılarında Cenevizliler müstemlekeler kurmuşlardı. Ticaret merkezlerini elde ederek limanlardan sahile doğru yayılmışlardır. Karadeniz sahilinde bulunan Ereğli ile Amasra ve havalisi Cenevizlilerin eline geçti. Gebe kilise (Aktaş), Kızılca kilise (Nazımbey) köylerinin bulunduğu arazi ile Ceneviz kalesi ve çevresinde bağcılık ve çiftçilikle geçinen Hıristiyan halk bulunuyordu.  OSMANLILAR DÖNEMİ: Selçuklular Moğol istilası karşısında yenilince (1227-1330) göçebe Türkler Moğollara karşı devamlı isyan etmeye başladılar ve beylikler kurmaya başladılar. Bolu’da Bolu Beyliği, Söğütte Osman oğulları bulunuyordu. Osman Bey, Bizans hududunda üç tane uç beylik kurdu. Kara Denize doğru olan yerlere Konuralp’i İzmit ve havalisine Akçakoca’yı İznik’e, Samsa Çavuşu uçbeyi seçti. Ancak Bitinye Bölgesinde bulunan şehirlerin alınması işi Orhan zamanında tamamlanabilmiştir. Orhan Bey tahta geçince İzmit havalisine, Konuralp’i Gerede nahiyesi, Akbaş Mahmut’u Karadeniz sahiline, Gazi Abdurraman’ı Yalova ve Gemlik bölgesinde görevlendirdi. Orhan Bey’in Akçakoca Bölgesine geldiği ve Göçürler köyünde Baki Çelebi’de ve Kepenç Köyünde Çavuşoğlu’nun evinde misafir kaldığı söylenir. (1323) Zaman içinde küçülen ve 17 hane kalan Göçürler Köyü bugünkü Töngelli köyü civarında idi. 1891 yılında dağılmıştır.  Akçakoca’nın Osmanlılar tarafından zaptedildiğine dair bir belgeye rastlanmamıştır. Akçakoca Beyin Akçakoca’yı zaptettiğine dair bilgi yoktu... Devamı

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

2007-03-11 20:08:00

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı, Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.Topraklaşan ellerde birer meşale yansın. Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden, Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,Canlansın ışık selleri olsun da o damla Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.Kim der ki en son rakamlar da delirsin. On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden, Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli: Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,Bir şey ele geçmez şerefin sade adından. Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş, Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden, İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse; Sen asrını üstünde izin varsa benimse;BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR TOPRAK EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR. Mithat Cemal KUNTAY Devamı