sencerbey 6 Takipçi | 3 Takip

Kömürhan Köprüsü

2009-03-08 00:21:00

         Kömürhan Köprüsü Elazığ-Malatya karayolunun Fırat Nehri ile kesiştiği nokta olan 51. kilometresinde geçişi sağlayan köprüdür. Fırat’ın bu kesimindeki tek köprü olduğu için de lojistik önemi büyüktür. Bu nedenle de yaya olarak geçmek veya arabayla geçerken duraklamak yasaktır.          Köprünün yapımına 23.02.1983 tarihinde başlanılmış ve 08.04.1986 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Türkülere konu olan bu köprü, Malatya ile Elazığ il sınırının tam ortasında olup 1986 yılından beri de Karakaya baraj gölünün iki tarafını birbirine bağlamaktadır.          Kömürhan Köprüsü yapılmadan önce Elazığ-Malatya illeri arasındaki ulaşım bağlantısı çeşitli yollarla yapılmaktaydı. 1930’lu yıllara kadar ulaşım sadece sal vekayıklarla, daha sonra ise 1. Dünya Savaşı yıllarında yapılmış olan ahşap bir köprüyle sağlanmıştır. Fakat suların yükselmesi ile birlikte ahşap köprü yıkılmış, dolayısıyla sal ve kayıklarla ulaşıma tekrar dönülmüştür. Bu nedenle Kömürhan Boğazı’nda betonarme bir köprü yapılması kararlaştırılmıştır. 1 Ağustos1930 tarihinde başlayan betonarme köprü inşaatı 3 Nisan 1932 tarihinde tamamlanmıştır. Köprünün yapımcısı bir İsveç firmasi olan Nidgvist ve Helm Anonim Şirketi’dir.         Köprü, esasInda ismet Paşa Köprüsü olarak isimlendirilmesine rağmen,  Kömürhan Köprüsü olarak da anılmaktadır. Kömürhan Köprüsü 109.60m orta açıklık uzunluğuyla kemer tipinde yapıldığı dönem itibariyle dünya... Devamı

HARPUT

2009-03-07 23:34:00

  HARPUT'UN KISA TARİHİ XI. Yüzyıl öncesi       Elazığ ili dahilinde yapılan kazı ve araştırmalara göre; Elazığ, bu nedenle de Harput çevre tarihi Paleolitik Çağ'a kadar inmektedir. Keban Barajı'nın yapımı nedeniyle yapılan Yukarı Fırat çalışmalarındaki çok sayıda kazı ve araştırma bunu kanıtlamaktadır. Bu kapsamda Karasu, Arapkir Deresi ile Murat Suyu Vadisi seki ve kayalıklarında yapılan çalışmalarda bulunan ve Paleolitik Dönem insanlarının kullandığı kaya altı sığmağı ile açık hava konak yerlerinden; özellikle Karataş ve Küllünün İni'nde bulunan Eski Paleolitik Dönem'in, Aşölyen Evresi'ne ait el baltaları ve çakmak taşı aletleri önemli buluntulardır. Karataş Kayaaltı Sığınağı, Gedikli Mağarası ve Kalecik açık hava konak merkezi, yine bu bu dönemin önemli merkezlerindendir. Poleolitik Dönem sonrasına tarihlendirilen Tepecik, Tülintepe, Bağtepe, Değirmentepe, Norşuntepe, Habusu-Körtepe, Korucutepe, Şimşat (Haraba), Kalecik Höyük, Kalaycık Kilise Düzü, Pağnik, Pulur       Sakyol), Gavurtepe (Yeniköy), Fatmalı, Tepecik, Aşvan Höyük, Kurupınan Çayboyu ile Taşkın Mevkii ve Kalesi'nde yapılan kazı ve araştırmalarda, M.Ö. 6. ve 7. binlerde Orta Anadolu, Kuzey Suriye, Kuzey Mezopotamya ve İran ile ticari ilişkilerin kurulduğu anlaşılmıştır. Tülintepe, Norşuntepe, Korucutepe, Çayboyu, Kabusu Körtepe ve Tepecik'te bulunan Obeyd Evresi ile Tepecik'te bulunan Uruk Evresi buluntuları, Sümer Öncesi kültürlerin izlerini ve yayılım alanlarını gösterirken, Norşuntepe ile Tepecik, Gavurtepe (Yeniköy) ve Pulur (Sakyol)'da bulunan buluntular, yörenin Eski Tunç Çağı'nda (M.Ö. 3 ve 2. binler) iskan edildiğini gösterir. Kovancılar ilçesi dahilinde... Devamı

Benim doğduğum köyleri akşamları eşkiyalar basardı.

2009-03-07 22:57:00

senin dudakların pembe ellerin beyaz, al tut ellerimi bebek tut biraz! benim doğduğum köylerde ceviz agaçları yoktu, ben bu yüzden serinliğe hasretim okşa biraz! benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu, dağıt saçlarını bebek savur biraz! benim doğduğum köyleri akşamları eşkiyalar basardı. ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem konuş biraz! benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi, ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır öp biraz! sen türkiye gibi aydınlık ve güzelsin! benim doğduğum köyler de güzeldi, sen de anlat doğduğun yerleri, anlat biraz! CAHİT KÜLEBİ... Devamı